Servicii

CCD PREV SRL este abilitat de catre ITM ca Serviciu Extern SSM si ofera pachetul complet de servicii in domeniul sau de activitate:

  • Consultanta si asistenta de specialitate pe probleme de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta (PSI) si protectie civila;
  • Elaborarea si / sau completarea instructiunilor tehnice de lucru, precum si a instructiunilor proprii de securitatea muncii, situatii de urgenta (PSI) si protectie civila in functie de particularitatile procesului de munca;
  • Efectuarea instruirilor de securitatea muncii, situatii de urgenta (PSI) si protectie civila precum si testarea cunostiintelor in domeniu, pe categorii de personal, stabilite de conducerea societatii;
  • Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca, in limitele competentei serviciului extern SSM conferite de lege;
  • Auditarea interna si informarea conducerii societatii despre neregulile constatate cu privire la respectarea si aplicarea normelor de securitatea muncii, situatii de urgenta (PSI) si protectie civila;
  • Completarea fiselor individuale de instructaj privind securitatea si sanatatea in munca (protectia muncii) si in domeniul situatiilor de urgenta (PSI);
  • Efectuarea planului anual centralizator de prevenire si protectie precum si a planului post evaluare si post identificare a riscurilor de loc de munca;
  • Realizarea evaluarii riscurilor de loc de munca pentru personalul clientilor nostri;
  • Asistenta in timpul controalelor ITM si ISU.

Intrucat beneficiem de o vasta experienta in domeniul gestiunii deseurilor, oferim tuturor clientilor nostri consiliere gratuita cu privire la buna gestionare a deseurilor periculoase si nepericuloase, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si a Hotararii de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

Firma noastra se preocupa si investeste continuu in personalul de care dispune, asigurand participarea acestuia la instruiri si cursuri de perfectionare profesionala, atat la nivel local cat si national.